zpět na úvod
E-mail: info@wwwstavba.cz

mailform

Poznámka - GDPR:

Kliknutím na tlačítko odeslat udělujete firmě WWW Stavba s.r.o.ve smyslu ustanovení
§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů mnou
poskytnutých správci osobních údajů - stavební firmě WWW Stavba s.r.o., Nový Šaldorf
777., 671 81 , Znojmo IČ 25509942,
zápis Krajského soud v Brně, odd. C vložka
28988, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje bylyzpracovány a použity jakýmkoliv
zaměstnancem správce pro učel zaslání reklamního katalogu.Tento souhlas je udělen
na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv odvolat.Správcem stanovený účel zpracování
osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zařazení
osobních údajů do databáze odběratelů reklamního katalogu ,který je zasílán pouze jednou.
Prohlašuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, že mohu svůj souhlas se zpracováním
kdykoli odvolat, že jsem si plně vědom/a svých práv dle ustanovení § 12 a § 21 Zákona a prohlašuji, že
všechny údaje jsou poskytovány dobrovolně.Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje
v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s 
účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat
strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů, i v písemné podobě. Tento souhlas je
svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů.Plné znění Poučení o ochraně osobních údajů dle platné legislativy naleznete zde .